Carregant mapa...

Molí de vent al Puig de la Torre del Vent

Palau-Saverdera
Ruta del Vent
Estat actual: Ruïnes

Molí de vent al Puig de la Torre del Vent.

Situat al Puig de la Torre del vent al veïnat de Torroelles.

És una torre de forma troncocònica de 4,20 m de diàmetre. Té una rústega i esventrada porta de fusta orientada a l’est de 2,10 metres d’alçada per una amplada de 0,95 cm. El gruix de les parets és de 1,30 m. L’interior presenta a 3 metres del sòl una volta on es veuen les empremtes de l’encanyissat. Els pis te uns 2m d’alçada. En el pis inferior hi ha dues fornícules, una d’elles emprada posteriorment com a  llar de foc. Enfront de la porta hi ha el pedrís per accedir al farinal. S’observen els encaixos de les bigues que subjectarien el sostre, però no es veu per on aniria l’escala d’accés al pis. Tot l’interior és buit. Exteriorment es veuen dues finestres al pis superior, una a l’est sobre la porta i l’altra a l’oest.

Tenim notícies documentals del molí del puig al 1717, referents a una afrontació del monestir de St. Pere de Rodes. Es va fer servir també com a torre de guaita. Al 1818 el propietari fou Abdó Oriol, al qual pertanyia també el molí del Mas Oriol. Almenys d’un d’aquest (encara que segurament de tots dos) era moliner Josep Llibori, tal como ho constata un protocol de 1827 “(…) moliner habitant en lo lloch de Palauçavardera i natural de Cabanas”.  Al cens de 1873 figura com un “molí enrunat”.

 

Actualment està en ruïnes, tot i ser declarat Bé d’interès Local.

 

Bibliografia

  • Gener Aymamí i Domingo; Aproximació als molins de vent fariners de Catalunya, Ed. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona.

 

  • Lídia Donat i Xavier Solà; Els molins, Ed. Quaderns de la Diputació de Girona, núm. 108 Novembre 2003.

 

  • Plujà i Canals, Arnald (2003) Palau-Saverdera mil anys de senyors i pagesos, Ajuntament de Palau-Saverdera, Figueres, pàgs. 41/405.