Carregant mapa...

Molí d’en Dou

L’Escala
Ruta de la Muga II
Estat actual: Restaurant

Situat al Rec del Molí, que agafa l’aigua del riu Ter a la resclosa de Colomers. Casal construït entre els s. XVI i XVII. Al 1895 Luis Fernando de Alós i de Martín, marquès del Dou, enginyer industrial era el propietari del molí fariner denominat de Sant Vicenç, situat a costat de la carretera de l’Escala a Albons. Va decidir instal·lar una central elèctrica en el vell molí. El muntatge de la central i la resta d’instal·lació anà a càrrec de l’empresa Planas i Flaquer (Girona). La turbina del molí subministrava una potència de 30 cavalls i només produïa energia elèctrica durant la nit perquè durant el dia es reservada pel funcionament del molí fariner. El moliner Miquel Salamí, també fou el primer en fer anar les màquines per produir electricitat. A la seva mort fou substituït per Josep Pujol, de Pont de Molins, primer com a parcer i desprès com arrendatari. Posteriorment es va nomenar un encarregat i fou l’electricista Darius Soler. A la mort del marquès, la seva vídua es fa càrrec del servei. Al 1916 ho arrenda a la societat Andreu Cia de l’Escala. Al 1927 la marquesa ho va vendre a l’empresa Energia Elèctrica de Catalunya, que al 1951 es convertí en FECSA. Actualment Restaurant el Molí de l’Escala.

 

Bibliografia

  • Lídia Donat i Xavier Solà; Els molins, Ed. Quaderns de la Diputació de Girona, núm. 108 Novembre 2003.

 

  • Josep Mª Bernils i Mach, 100 anys d’electricitat a l’Alt Empordà, Ed. Hidro Figueres, 1995.

 

  • Francisco de Zamora; Diario de los viajes hechos en Catalunya, Ed. Curial, Barcelona, 1973, pàg. 361

 

  • Ramon Alberch i Joan Viñas, Jafre a Quaderns de la Diputació de Girona, núm. 83 Setembre 1999, pàgs. 36-41