Carregant mapa...

Molí d’en Pairet

Port de la Selva
Ruta del Vent
Estat actual: Ruïnes

Situat a ponent del nucli urbà, al marge esquerre del torrent de Boet, a llevant del veïnat de la Vall de Santa Creu.

Es tenen notícies de la seva construcció al segle XV com a molí fariner. Al padró de 1787 del nou municipi del Port de la Selva, que es segregava de la Selva de Mar, no s’anomena el molí -potser ja era deshabitat-, sinó es tracta d’un dels tres masos que s’esmenten del veïnat de la Vall de Santa Creu, per la qual cosa es creu que ja havia quedat en desús.

A l’interior de l’edifici es conserven “in situ” les dues moles, situades damunt d’un basament d’obra. La mola volandera o sobirana manté la nadilla de ferro i es dreça damunt de la mola solera o sotana. El carcabà té la sortida en un graó més baix situat a escassos metres al nord del portal d’accés principal a l’edifici. El seu reduït espai interior està cobert amb grans lloses de pedra planes, al fons del qual hi ha una petita volta de canó bastida amb pedra i morter. El forat d’entrada d’aigua probablement resti soterrat pel llot, així com el rodet i l’arbre.

 

Bibliografia